Pošlite žiadosť
Bezpečnosť pacienta

Staráme sa o pacientov, pomáhame zdravotníkom v ich práci

Náš cieľ
Zaručiť vysoké výrobné štandardy, implementáciu najnovších riešení a najlepší servis pre naše zdravotnícke vybavenie.

Ako inovácie
v našom zariadení
zvyšujú bezpečnosť pacienta

 • Životne dôležité údaje by sa nemali „stratiť“ z jednej fázy poskytnutia starostlivosti do druhej, z oddelenia na oddelenie.

  • Implementujte nepretržité monitorovanie s centrálnou stanicou UNET-S.
  • Používajte pohodlnú vizualizáciu dát pomocou UniViewer.
  • Dáta uložte do elektronickej databázy pacientov, na USB-kľúče alebo si ich vytlačte priamo z monitora pacienta na formulári ambulancie.
  • Odstráňte artefakty a chyby — všetky monitorovacie kanály UM 300-S majú zabudovanú ochranu pred účinkami.
 • Vytvorte najviac efektívnu konfiguráciu monitora, presne to, čo je potrebné pre konkrétny klinický prípad a každého jedného pacienta.

  • Jednoduché pripojenie a vizualizácia všetkých meracích kanálov na dvoch obrazovkách s dodatočným displejom pomocou technológie UniScreen.
  • Kompaktné umiestnenie dodatočných modulov bez objemných konzol.
  • Pohodlné a intuitívne rozhranie monitora.
 • Keď sú údaje o pacientovom stave nedostatočné, zvyšuje sa riziko lekárskej chyby, takže je ťažšie prijímať správne rozhodnutia v kritickej situácii.

  • Maximálna flexibilita a pripravenosť na akékoľvek klinické úlohy.
  • Funkcionalitu monitorov je možné jednoducho rozšíriť pomocou univerzálnych konektorov UniPort a širokej škály „modulov v kábloch“.
  • Vytvárajte konfiguráciu potrebnú pre každý klinický prípad, pre každého pacienta.

  Nie všetky funkcie a produkty môžu byť dostupné na všetkých trhoch.

 • Riziko lekárskej chyby je vyššie, ak nie sú k dispozícii dostatočné údaje o stave pacienta na pľúcnom ventilátore. S UVENT-S získate kompletné množstvo údajov, aby sa lekár mohol správne rozhodnúť aj v kritických situáciách.

  • Na diagnostiku stavu pacienta v počiatočných štádiách poskytovania starostlivosti a s cieľom výberu optimálnej stratégie podpory dýchania je možné pripojiť prenosný ultrazvukový senzor.
  • Zabudované monitorovanie mechaniky dýchania a výmeny plynov vrátane SpO2 a CO2.
  • Možnosť spojenia prístroja s monitorom pacienta do jednej respiračnej stanice.
 • Zariadenia UVENT-S majú množstvo riešení, ktoré pomáhajú znižovať riziko chýb v dôsledku „ľudského faktora“.

  • Ilustrované autotestovania prístroja a dýchacieho kontúra.
  • Výpočet počiatočných parametrov ventilácie s prihliadnutím na antropometrické údaje pacienta.
  • Ilustrované nastavenie pripojenia pacienta.
  • Systém automatizovaného vyhodnocovania a odporúčania pre parametre, ktoré sa upravujú.
  • Viacúrovňový systém audio-vizuálnych alarmov a popis odporúčaných akcií v prípade aktivácie.
 • UVENT-S zohľadňuje stratégiu ochrany pľúc a maximálnu synchronizáciu prístroja s pacientom na umelej pľúcnej ventilácii.

  • Inteligentná ventilácia s najnovšími režimami AdVent a ProVent.
  • Funkcia AutoO2 je automatická kontrola a dodanie minimálnej účinnej koncentrácie kyslíka na udržanie cieľovej hladiny SpO2.
  • Synchronizácia s pacientom pri nádychu a výdychu.
  • Rozšírený výber režimov neinvazívnych rozhraní: s prilbou, kanylami, maskami.
  • Inovatívny nástroj Podpora intubácie s preoxygenáciou v režime NIV, vysokoprietokovou oxygenáciou pri apnoe, nepretržitým monitorovaním SpO2 a CO2.
  • Vizuálna kontrola polohy trubice pri pripojení videolaryngoskopu.

  Nie všetky funkcie a produkty sú dostupné na všetkých trhoch.

 • Vzdialenosť medzi kvalifikovaným kardiológom a pacientom je jedným z hlavných dôvodov neúčinnej pohotovostnej lekárskej starostlivosti.

  • Keď sa počíta každá minúta, používanie telemedicíny sa stáva rozhodujúcim faktorom v kardiológii. Telemetrický komplex UNET tvorí sieť elektrokardiografov UCARD 100 a centrálna telemetrická stanica so sadou softvéru pre kardiológov.
  • UCARD 100 má zabudovaný telemetrický modul na prenos EKG a diaľkovú konzultáciu s kardiológom.
 • Telemedicína v kardiológii nie je faktom prenosu EKG, ale je faktom, že dostanete konzultáciu na diaľku s diagnostickým posudkom bez ohľadu na to, kde sa nachádza lekár.

  • S komplexom UNET je možná konzultácia na diaľku a je možné získať posudok kardiológa bez ohľadu na vzdialenosť.
  • Zvýšenie efektivity smerovania pacienta v prednemocničnom štádiu.
  • Bezdrôtové odosielanie a prijímanie, bezpečné ukladanie a pohodlná analýza EKG.
 • Žiaľ, zdravotnícki pracovníci, ktorí sa prvýkrát dostanú do kontaktu s pacientom, často nemajú dostatok skúseností na správnu interpretáciu EKG.

  • Integrovaný v UCARD 100 systém automatickej analýzy EKG pomôže zdravotníkovi samostatne sa rozhodovať v kritických situáciách.
  • Elektrokardiograf tvorí predbežný automatický posudok založený na mnohých kritických charakteristikách EKG.
  • Telemetrický modul zabudovaný v UCARD 100 umožňuje konzultáciu s kardiológom na diaľku: telefonovanie z elektrokardiografu pomocou garnitúry, odosielanie EKG a konzultovanie so špecializovaným odborníkom.

  Nie všetky funkcie a produkty sú dostupné na všetkých trhoch.

Už viete, čo potrebujete?

Pošlite nám požiadavku a naši manažéri
vás budú čoskoro kontaktovať.

Pošlite žiadosť
error: